سجادی

امکانات ورزشی هریس مطلوب نیست

امکانات ورزشی هریس مطلوب نیست

فرماندار هریس گفت: چندین بخش شهرستان هریس فاقد سالن ورزشی هستند لذا باید برای این امر تمهیداتی اندیشید.