سحابی کهکشان ناسا

تصویر ناسا از "سحابی چشم خدا"

تصویر ناسا از "سحابی چشم خدا"

این سحابی یکی از آخرین مراحل زندگی برای یک ستاره پیر و شبیه به خورشید را نشان می‌دهد. این ستاره لایه بیرونی خود را خارج کرده است.