سخنگوی صنعت آب کشور

دریاچه شور ایران هنوز جان دارد

دریاچه شور ایران هنوز جان دارد

سخنگوی صنعت آب کشور گفت: اینکه در هفته‌های اخیر در فضای مجازی مکررا اعلام شده دریاچه ارومیه به‌طور کامل خشک شده، درست نیست.