سخنگوی فدراسیون فوتبال

واکنش سخنگوی فدراسیون فوتبال به شایعه پاداش سانتافه و حضور عضو بازداشتی در جلسه

واکنش سخنگوی فدراسیون فوتبال به شایعه پاداش سانتافه و حضور عضو بازداشتی در جلسه

سخنگو و عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال نسبت به شایعه پاداش سانتافه به اعضای تیم ملی فوتبال واکنش نشان داد.