سد و شبکه ارسباران

آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی و هواپیمایی ماهان تفاهم نامه مدیریت‌ بهره‌برداری از سد امضا کردند!

آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی و هواپیمایی ماهان تفاهم نامه مدیریت‌ بهره‌برداری از سد امضا کردند!

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی و شرکت هواپیمایی ماهان درخصوص مدیریت بهره‌برداری و نگهداری از سد و شبکه ارسباران تفاهم نامه امضا کردند.