سربازی

پیامک دعوت به خدمت به ۳۰ هزار مشمول غایب در آذربایجان شرقی ارسال شده است
معاون وظیفه عمومی استان:

پیامک دعوت به خدمت به ۳۰ هزار مشمول غایب در آذربایجان شرقی ارسال شده است

معاون وظیفه عمومی آذربایجان شرقی با بیان اینکه پیامک دعوت به خدمت به ۳۰ هزار مشمول غایب سربازی در استان ارسال شد، گفت: این افراد شامل تمامی مشمولان متولد سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۲ هستند که به عناوین مختلف تاکنون نتوانستند تکلیف نظام وظیفه خود را مشخص کنند.

دوره آموزشی سربازان وظیفه به ۶ هفته افزایش می‌یابد
امیر رحیمی پور به مهر خبر داد؛

دوره آموزشی سربازان وظیفه به ۶ هفته افزایش می‌یابد

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح گفت: با توجه به ارتقای شرایط بهداشتی و کنترل‌ بهتر کرونا از اول آبان ماه سال جاری مدت دوره آموزشی نیروهای وظیفه به ۶ هفته افزایش می‌یابد.