سرجو ماتارلا

فرانسه و ایتالیا خواستار همکاری کامل برسر مهاجران شدند

فرانسه و ایتالیا خواستار همکاری کامل برسر مهاجران شدند

روسای جمهور فرانسه و ایتالیا پس از بن‌بست هفته گذشته بر سر موضوع مهاجران، اکنون خواستار همکاری تمام و کمال شدند.