سردار سرلشکر محمد باقری

سرلشکر باقری به عمان سفر می‌کند
در رأس یک هیئت بلندپایه نظامی؛

سرلشکر باقری به عمان سفر می‌کند

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در رأس یک هیئت بلندپایه نظامی عازم کشور عمان خواهد شد.