سردار شهید سید رضی موسوی

شهادت، جایزه یک عمر تلاش سید رضی بود
رهبر انقلاب در گفت‌وگو با خانواده شهید سید رضی موسوی؛

شهادت، جایزه یک عمر تلاش سید رضی بود

رهبر انقلاب در گفت‌وگو با خانواده شهید سید رضی موسوی فرمودند: شهادت، جایزه یک عمر تلاش سید رضی بود.