سرطان اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

سرطان را نمی شود از بین برد/بیماری که ۲۰۰ زیر گروه دارد

سرطان را نمی شود از بین برد/بیماری که ۲۰۰ زیر گروه دارد

متخصص اپیدمیولوژی سرطان، با عنوان این مطلب که سرطان بیماری عجیبی است و نمی شود آن را از بین برد، گفت: باید با سرطان زندگی کرد.