سرطان سرطان ریه دخانیات

مهم ترین عامل بروز سرطان ریه/مردان بیشتر درگیر می شوند

مهم ترین عامل بروز سرطان ریه/مردان بیشتر درگیر می شوند

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سرطان ریه را جزو شایع‌ترین سرطان‌ها در جهان و مصرف دخانیات را مهم ترین عامل بروز آن دانست.