سرعت رشد

سرعت رشد تورم ایران در میان ۱۰ کشور نخست جهان!
رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:

سرعت رشد تورم ایران در میان ۱۰ کشور نخست جهان!

رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید اقتصاد کشور بدون استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از دشواری‌هایی که امروز به آنها دچار شده، خارج نخواهد شد.