سرلشگر باقری

سرلشکر باقری: نیرو‌های مسلح در صنعتی‌سازی ساختمان پیشگام هستند

سرلشکر باقری: نیرو‌های مسلح در صنعتی‌سازی ساختمان پیشگام هستند

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح گفت: نیرو‌های مسلح در حوزه صنعتی‌سازی ساخت و ساز ساختمان پیشگام خواهند بود و تلاش می‌کنیم تا در مدت قابل قبولی واحد‌های متعهد شده را بسازیم.