سرمایه‌پذیر

برگزاری رویداد تخصصی جذب سرمایه ارس‌
برای اولین بار در آذربایجان‌شرقی؛‌‌

برگزاری رویداد تخصصی جذب سرمایه ارس‌

فرصتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور نیازمند جذب سرمایه