سرپرست دادسرای جنایی تهران

شهریاری: علت مرگ «یلدا آقافضلی» مصرف «شیشه» بوده است

شهریاری: علت مرگ «یلدا آقافضلی» مصرف «شیشه» بوده است

سرپرست دادسرای جنایی تهران در رابطه با فوت یلدا آقافضلی گفت: تحقیقات به عمل آمده قضایی و گزارش پزشکی قانونی نشان می‌دهد که در خصوص فوت یلدا آقافضلی فرضیه خودکشی مطرح نیست و این فرد به علت مصرف بیش از حد مواد مخدر از نوع شیشه جان خود را از دست داده است.