سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی

افزایش ۵۳ درصدی صادرات در آذربایجان‌شرقی
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خبر داد

افزایش ۵۳ درصدی صادرات در آذربایجان‌شرقی

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی از افزایش ۵۳ درصدی صادرات استان در هشت ماهه جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.