سرپرست شهرداری تبریز

۷۳ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی شهر اضافه می‌شود
سرپرست شهرداری تبریز:

۷۳ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی شهر اضافه می‌شود

سرپرست شهرداری تبریز از واریز مبلغ مورد نیاز برای خرید ۷۳ دستگاه اتوبوس جدید در روزهای آتی خبر داد.

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز معرفی شد

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز معرفی شد

سرپرست شهرداری تبریز تغییر در سمت های مختلف را با هدف پیشرفت کار و بهبود شرایط موجود دانست.

اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان جهت خرید اتوبوس جدید در سال آینده
سرپرست شهرداری تبریز خبر داد:

اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان جهت خرید اتوبوس جدید در سال آینده

سرپرست شهرداری تبریز از اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان جهت خرید اتوبوس جدید در سال آینده خبر داد.

ورود ۱۹ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی/ شهروندان منتظر خبرهای خوش باشند
سرپرست شهرداری تبریز خبر داد:

ورود ۱۹ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی/ شهروندان منتظر خبرهای خوش باشند

سرپرست شهرداری تبریز از ورود ۱۹ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تبریز خبر داد.

نوسازی و بهسازی باکس‌های زباله در حداقل زمان
سرپرست شهرداری تبریز تاکید کرد:

نوسازی و بهسازی باکس‌های زباله در حداقل زمان

سرپرست شهرداری تبریز بر ضرورت تنظیف و پاکسازی منطم شهر و ضدعفونی، گندزدایی، تعمیر و نوسازی باکس ها و جای باکس های زباله تاکید کرد.

ضرب‌الاجل تسریع اجرای تقاطع غیرهمسطح ارتش
سرپرست شهرداری تبریز تاکید کرد:

ضرب‌الاجل تسریع اجرای تقاطع غیرهمسطح ارتش

سرپرست شهرداری تبریز از تعیین ضرب‌الاجل برای تسریع در اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح ارتش خبر داد.

مناطق دهگانه شهرداری تبریز باید آسفالت خود را از سازمان عمران تهیه کنند
سرپرست شهرداری تبریز:

مناطق دهگانه شهرداری تبریز باید آسفالت خود را از سازمان عمران تهیه کنند

سرپرست شهرداری تبریز از الزام مناطق دهگانه شهرداری تبریز به خرید آسفالت از سازمان عمران شهرداری خبر داد.