سریال جلال

آغاز پخش سریال “جلال ۲” از ۲۷ بهمن ماه
کارگردان سریال خبر داد؛

آغاز پخش سریال “جلال ۲” از ۲۷ بهمن ماه

کارگردان سریال جلال دو، از آغاز پخش این سریال از بیست و هفتم بهمن ماه جاری خبر داد.