سعید آراسته اورولوژی سرطان

زگیل تناسلی درمان قطعی ندارد/عارضه  سرطانزا در زنان و مردان

زگیل تناسلی درمان قطعی ندارد/عارضه سرطانزا در زنان و مردان

یک جراح و متخصص اورولوژی، با اشاره به اهمیت تشخیص زگیل تناسلی، گفت: ویروس پاپیلومای انسانی درمان قطعی ندارد و باید به فکر پیشگیری باشیم.