سعید دافکار

افزایش سودآوری، تولید و فروش، شرکت سیمان صوفیان را درریل پیشرفت قرار داد
کسب دستاوردهای مطلوب؛

افزایش سودآوری، تولید و فروش، شرکت سیمان صوفیان را درریل پیشرفت قرار داد

مدیر عامل شرکت سیمان صوفیان گفت: این شرکت در شش ماهه نخست سال 1401 در مقایسه با سال گذشته به دستاوردهای مطلوبی به ویژه در افزایش سودآوری و تولید و فروش دست یافت.