سعید مهری

مسمومیت ۵ نفر در اردبیل براثر گاز مونوکسید کربن
قاتل خاموش در کمین است؛

مسمومیت ۵ نفر در اردبیل براثر گاز مونوکسید کربن

رییس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی اردبیل گفت: ۵ نفر براثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در اردبیل راهی بیمارستان شدند.