سعید نمکی

آقای وزیر بهداشت! می‌خواهی مدیر کل مرده شورخانه نباشی؟
یادداشت/

آقای وزیر بهداشت! می‌خواهی مدیر کل مرده شورخانه نباشی؟

بعد از شنیدن این جملات از زبان وزیر بهداشت، با خود گفتم چرا نمکی فکر می‌کند که مدیرکل مرده شور خانه است؟ چرا کاری نمی‌کند که وزیر بهداشت بماند و در راستای حفظ سلامت جامعه گام بردارد؟