سفیر بلاروس

بررسی خرید ۵۰۰ اتوبوس برای شهرداری تبریز از بلاروس
سفیر بلاروس در ایران خبر داد

بررسی خرید ۵۰۰ اتوبوس برای شهرداری تبریز از بلاروس

سفیر بلاروس در جمهوری اسلامی ایران گفت: طرح خرید ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برای شهرداری تبریز از تولیدکننده‌ بلاروسی، برنامه خوبی است که حتما آن را بررسی می‌کنیم.