سلامتی و ایمنی

تزریق واکنس کرونا در بناب با ۹۰ دُز آغاز می‌شود

تزریق واکنس کرونا در بناب با ۹۰ دُز آغاز می‌شود

رئیس شبکه بهداشت و درمان بناب با اشاره به آغاز واکسیانسیون علیه بیماری کوید ۱۹ در این شهرستان اعلام کرد: در زمان حاضر ۹۰ دز واکسن در بناب وجود دارد.