سلامت روان خواب ورزش

سه رکن اصلی سلامت روان/ خواب خوب، ورزش، مصرف میوه و سبزیجات

سه رکن اصلی سلامت روان/ خواب خوب، ورزش، مصرف میوه و سبزیجات

مطالعه محققان نشان می دهد خواب باکیفیت، ورزش و مصرف زیاد میوه و سبزیجات خام می تواند سلامت روان بهتری را برای افراد جوان به همراه داشته باشد.