سلامت قلب

سلامت قلب چگونه ارزیابی می شود؟

سلامت قلب چگونه ارزیابی می شود؟

یک متخصص قلب و عروق، درباره روش های تشخیص سلامت قلب، نکاتی را توضیح داد.