سلزمان محیط زست

زنده‌گیری یک قلاده خرس مهاجم در شهرستان هوراند
معاون محیط طبیعی حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی خبر داد؛

زنده‌گیری یک قلاده خرس مهاجم در شهرستان هوراند

معاون محیط طبیعی حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: یک قلاده خرس مهاجم در باغ‌های اطراف شهرستان هوراند توسط ماموران این مجموعه زنده‌گیری شد.