سمینار

برگزاری سمینار فن بیان،زبان بدن و نحوه ارایه مطالب ویژه شرکت‌های دانش بنیان

برگزاری سمینار فن بیان،زبان بدن و نحوه ارایه مطالب ویژه شرکت‌های دانش بنیان

در محل پردیس علم و فناوری دانشگاه تبریز، سمیناری با عنوان فن بیان، زبان بدن و نحوه ارائه مطلب به میزبانی موسسه فرهنگی هنری کاما، انجمن علمی بازاریابی ایران و پردیس علم و فناوری دانشگاه تبریز، با حضور اساتید این حوزه و علاقمندان برگزار شد.