سم افلاتوکسین

من هم به درد دامداران می‌سوزم!
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی:

من هم به درد دامداران می‌سوزم!

فتحی رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجانشرقی گفت: به عنوان یک کشاورز و دامدار وقتی می‌بینم شیر خام را زیر قیمت مصوب و لیتری ۱۵۰۰ تومان از دامدار میخرند و در مقابل قیمت هر کیلو سویا در بازار آزاد ۵۵۰۰ تومان شده می‌سوزم.