سندرم حادتنفسی

آخرین وضعیت بیماران کرونایی در تبریز/ تحمیل ۱۱ میلیارد تومان هزینه سرباری به بیمارستان امام رضا(ع)
رئیس مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع):

آخرین وضعیت بیماران کرونایی در تبریز/ تحمیل ۱۱ میلیارد تومان هزینه سرباری به بیمارستان امام رضا(ع)

رئیس مرکزآموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز گفت: کرونا بیش از ۱۱ میلیاردتومان هزینه سرباری به این بیمارستان تحمل کرده است.