سند ملی

کلیات «سند ملی امنیت غذایی» برای افزایش تولیدات کشاورزی تأیید شد
در نشست اعضای دولت و شورای انقلاب؛

کلیات «سند ملی امنیت غذایی» برای افزایش تولیدات کشاورزی تأیید شد

در جلسه‌ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور جمعی از اعضا شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعضا دولت، کلیات سند ملی امنیت غذایی کشور مورد بررسی قرار گرفت و به تایید رسید.