سند

مزیت های توسعه ای سند تدبیر و توسعه
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی عنوان کرد:

مزیت های توسعه ای سند تدبیر و توسعه

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی، با بیان اینکه اجرای سند دوم از سال ۹۸ تاکنون، حدود ۴۰ درصد در شاخص‌های مختلف پیشرفت دارد گفت: معتقدم در مسیر توسعه استان، در برخی از عرصه‌ها از جمله دانش بنیان دیر شروع کردیم و عقبیم.

حریم و بستر رودخانه های آذربایجان شرقی سنددار می شود
داوود بهبودی:

حریم و بستر رودخانه های آذربایجان شرقی سنددار می شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی از امضای تفاهم نامه سنددار کردن حریم و بستر رودخانه های استان خبر داد.