سهام عدالت متوفیان

فرصت دریافت سود سهام عدالت متوفیان در سال ۱۴۰۲ تمدید شد

فرصت دریافت سود سهام عدالت متوفیان در سال ۱۴۰۲ تمدید شد

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از تمدید یک هفته‌ای برای دریافت سود سهام عدالت متوفیان در سال ۱۴۰۲ خبر داد.