سوآپ گاز

میزان سهمیه‌های بنزین تغییری نمی‌کند
اوجی در حاشیه هیئت دولت:

میزان سهمیه‌های بنزین تغییری نمی‌کند

وزیر نفت گفت: همانطور که بارها اعلام شده است، دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد. میزان سهمیه‌ها نیز تغییری نمی‌کند و مطابق گذشته خواهد بود.