سوئیس

هشدار وزیر دفاع به آمریکا درباره پیامد تخلیه نفت سرقت شده ایران

هشدار وزیر دفاع به آمریکا درباره پیامد تخلیه نفت سرقت شده ایران

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در واکنش به تخلیه نفت سرقت شده ایران در آمریکا هشدار داد که امکان مقابله به مثل وسیع‌تر با آمریکا وجود دارد.