سواد رسانه ای

کارگاه‌های آموزش سواد رسانه‌ای ویژه دانش آموزان برگزار شد
در راستای بصیرت افزایی؛

کارگاه‌های آموزش سواد رسانه‌ای ویژه دانش آموزان برگزار شد

کارگاه‌های آموزش سواد رسانه‌ای با هدف بصیرت افزایی دانش آموزان منطقه پدافندهوایی شمالغرب ارتش برگزار شد.