سواركاري

بدبیاری تنها سوارکار المپیکی پاکستان

بدبیاری تنها سوارکار المپیکی پاکستان

به گزارش تبریزمن و به نقل از inside the games، عثمان خان، اولین ورزشکار پاکستانی که موفق شد در مسابقات سوارکاری صعود به بازی‌های المپیک را به‌دست آورد،  پس از مرگ اسب خود مجبور شده است دوباره برای توکیو ۲۰۲۰ آماده شود و نیازمند کمک مالی برای جایگزین کردن یک اسب دیگر است.