سوری

درگذشت سوری ، نماد عشق زنان تورک
پایان تلخ ترین داستان عاشقانه؛ آذربایجان

درگذشت سوری ، نماد عشق زنان تورک

"سوری" پیرزن معروف ساکن #اردبیل که سرگذشت او توسط #استاد_عاصم اردبیلی با عنوان "جهنمده بیتن گول" در قالب شعر به تحریر درآمده بود روز گذشته مصادف با ۲۶ بهمن ۹۹ درگذشت‌‌.