سپاه امامت تبریز

غدیر، سامان گرفتن اصل امامت در پرتو اصل نبوت است/ غدیر جریان زلال طهارت توحیدی است
پوراسماعیل فرمانده سپاه امامت تبریز:

غدیر، سامان گرفتن اصل امامت در پرتو اصل نبوت است/ غدیر جریان زلال طهارت توحیدی است

فرمانده سپاه امامت تبریز، غدیر را سامان گرفتن اصل امامت در پرتو اصل نبوت دانست و گفت: تبلیغ غدیر یک امر واجب است که این امر واجب تا روز قیامت بر عهده همه مسلمانان است.