سیامک آسیایی

سرپرست جدید سازمان سیما، منظر و فضای سبز معرفی شد
طی حکمی از سوی شهردار تبریز؛

سرپرست جدید سازمان سیما، منظر و فضای سبز معرفی شد

طی حکمی از سوی یعقوب هوشیار، شهردار تبریز سیامک آسیایی به عنوان سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز انتخاب شد.