سیامک سمیعی آزمایشگاه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تست کرونا

کدام آزمایشگاه ها از لیست تشخیص کرونا حذف می شوند

کدام آزمایشگاه ها از لیست تشخیص کرونا حذف می شوند

مدیرکل آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت، از حذف آن دسته از آزمایشگاه های تشخیص کووید ۱۹ خبر داد که امتیاز لازم در ارزیابی ها را کسب نکرده باشند.