سیب صنعتی

مطالبه ۲۴ میلیارد ریالی تولیدکنندگان سیب صنعتی آذربایجان‌شرقی پرداخت شد
مدیر تعاون روستایی استان:

مطالبه ۲۴ میلیارد ریالی تولیدکنندگان سیب صنعتی آذربایجان‌شرقی پرداخت شد

مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌شرقی با اشاره به تامین اعتبار خرید تضمینی سیب صنعتی و پرداخت آن به باغداران استان اعلام کرد: مطالبه ۲۴ میلیارد ریالی باغداران و تولیدکنندگان محصول سیب درختی صنعتی پرداخت شد.