سیدمحمد حسینی

معدود نمایندگانی هستند که هنوز برای اعمال نظر در عزل و نصب‌ها اصرار می‌کنند
حسینی:

معدود نمایندگانی هستند که هنوز برای اعمال نظر در عزل و نصب‌ها اصرار می‌کنند

معاون پارلمانی رییس جمهور با تقدیر از رویکرد انقلابی مجلس یازدهم و همدلی و همراهی نمایندگان با دولت گفت: معدود نمایندگانی بودند که برای اعمال نظر در عزل و نصب‌ها هنوز اصرار می‌کنند و وقتی خواسته‌شان تحقق پیدا نمی‌کند، متوسل به اهرم ابزارهای نظارتی می‌شوند که این شیوه مناسب‌ شان و منزلت نمایندگی نیست.

حسینی: بازشناسی و معرفی وقایع مهم تاریخی، درس آموز و هویت بخش است

حسینی: بازشناسی و معرفی وقایع مهم تاریخی، درس آموز و هویت بخش است

معاون رئیس جمهور ضرورت آشنایی با وقایع و رخدادهای مهم تاریخی و تاثیرگذار ایران را مورد تاکید قرار داد و گفت: آگاهی یک ملت از تاریخ پر افتخار گذشته خود می تواند هویت بخش و برانگیزاننده بوده و باعث تحکیم اتحاد و انسجام در جامعه شود.

بذرپاش از گزینه‌های جدی وزارت راه است
حسینی در حاشیه هیئت دولت:

بذرپاش از گزینه‌های جدی وزارت راه است

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: آقای رئیس جمهور روز یکشنبه آینده در نامه ای به مجلس گزینه‌ تصدی وزارت راه را معرفی می کنند تا تکلیف وزارتخانه راه و شهرسازی معلوم شود.