سیدمرتضی بختیاری

مدیرکل کمیته امداد استان آذربایجان شرقی منصوب شد
با حکم سیدمرتضی بختیاری؛

مدیرکل کمیته امداد استان آذربایجان شرقی منصوب شد

رئیس کمیته امداد در حکمی «غلامعلی ملامهدی» را به عنوان مدیرکل کمیته امداد استان آذربایجان شرقی منصوب کرد.