سیدکامل تقوی نژاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه

بار مالی استخدام ۳۰ هزار نیروی جدید در وزارت بهداشت تامین شد

بار مالی استخدام ۳۰ هزار نیروی جدید در وزارت بهداشت تامین شد

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت گفت: با تامین مالی جذب ۳۰ هزار نیروی جدید از سوی سازمان برنامه و بودجه، بخش عمده ای از نیازهای حوزه سلامت کشور رفع می شود.