سید احمد عبودتیان

خیرین شریک راهبردی دولت هستند/ حمایت دولت از خیرین تسریع می‌شود
رییسی:

خیرین شریک راهبردی دولت هستند/ حمایت دولت از خیرین تسریع می‌شود

رییس جمهور خیرین را شریکی راهبردی برای دولت دانست و با بیان اینکه دولت خود را موظف به حمایت از خیرین می‌داند، بر تسهیل مسیر انجام کارهای خیر از سوی همه دستگاه‌های اجرا تاکید کرد.