سید حسن موسوی چلک ایدز اچ آی وی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

۴ رویکرد اصلی برای پیشگیری از ایدز/ دو راه اصلی انتقال ویروس HIV

۴ رویکرد اصلی برای پیشگیری از ایدز/ دو راه اصلی انتقال ویروس HIV

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه ۴ برنامه برای پیشگیری از ایدز ارایه شده است گفت: استفاده از سرنگ مشترک و روابط جنسی محافظت نشده دو راه اصلی انتقال ویروس HIV هستند.