سید حیدر محمدی سازمان غذا و دارو واکسن آنفلوانزا

توزیع واکسن آنفلوانزا با کارت ملی در ۸ داروخانه پایتخت

توزیع واکسن آنفلوانزا با کارت ملی در ۸ داروخانه پایتخت

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، از عرضه واکسن سه ظرفیتی آنفلوانزا در داروخانه‌های منتخب با ثبت کد ملی افراد خبر داد.