سید محمد حسینی

ترورهای اخیر نشان می‌دهد بدخواهان نظام پایگاه مردمی ندارند
حسینی:

ترورهای اخیر نشان می‌دهد بدخواهان نظام پایگاه مردمی ندارند

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: توسل به تهدید، ارعاب و ترور مردم نشان می‌دهد که بدخواهان نظام پایگاه مردمی ندارند، همچنان که در ابتدای انقلاب شخصیت‌ها و مردم کوچه و بازار را به شهادت رساندند.