سید مرتضی طباطبایی سازمان انتقال خون ایران پدافند غیرعامل

انتقال خون در شورای مدیریت بحران برخی استان ها جایگاهی ندارد

انتقال خون در شورای مدیریت بحران برخی استان ها جایگاهی ندارد

دبیر کارگروه پدافند غیرعامل سازمان انتقال خون، گفت: در برخی استان ها انتقال خون در شورای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل فاقد کرسی ثابت است.